888 335 025   |     888 335 030  |    kontakt@kursyczystosci.pl

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zawiadomienie o Wpisie do Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Informujemy, że w dniu 24.04.2023 roku, został dokonany ponowny wpis CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE Professional Cleaning Sp. z o.o. do Rejestru Instrytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

To już kolejny rok, kiedy jesteśmy w stanie wesprzeć osoby potrzebujące wsparcia w rozpoczęciu działalności gospodarczej i mające szansę na sfinansowanie SZKOLEŃ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wzmianka na wystawianych Certyfikatach po ukończeniu Szkoleń została tym samym dodana.

Należy zaznaczyć, że wg informacji zawartych w akapicie 3 Urzędu:

“Instytucje szkoleniowe niezainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy
finansowanym ze środków publicznych mogą prowadzić działalność szkoleniową bez konieczności
uzyskiwania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.”

Professional Cleaning Sp. z o.o. – jako główne PKD ma 85.59 i absolutnie od zawsze może świadczyć profesjonalne szkolenia, które są wysoko oceniane na rynku Polskim.

Z pozdrowieniami. Adam Lach – Dyrektor ds Szkoleń Branży Czystości.

Zawiadomienie o Wpisie do Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Zawiadomienie o Wpisie do Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Zawiadomienie oWpisie do Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Zawiadomienie o Wpisie do Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *